edata.name

General information

edata.name has been registered on January 28th, 2015.

edata.name whois records

DNS records for edata.name

IPv6 addresses (AAAA)

edata.name has no IPv6 address assigned.

NS records

Domain Nameserver
edata.name. dns7.hichina.com.
edata.name. dns8.hichina.com.

MX records

edata.name has no MX records assigned.

Start of Authority record (SOA)

edata.name has no SOA record assigned.