101jiajiao.net

General information

101jiajiao.net has been registered on May 18th, 2017.

DNS records for 101jiajiao.net

IPv6 addresses (AAAA)

101jiajiao.net has no IPv6 address assigned.

NS records

Domain Nameserver
101jiajiao.net. ns1.registrant-verification.ispapi.net.
101jiajiao.net. ns2.registrant-verification.ispapi.net.
101jiajiao.net. ns3.registrant-verification.ispapi.net.

MX records

101jiajiao.net has no MX records assigned.

Start of Authority record (SOA)

101jiajiao.net has no SOA record assigned.